საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში საიტი მუშაობს სატესტო რეჯიმში

განაცხადის ფორმა

პირადი ინფორმაცია

ფაქტობრივი მისამართი

დამატებითი ინფორმაცია
განათლება *

სწავლის დაწყების წელი სწავლის დასრულების წელი საგანმანათლებლო დაწესებულება წაშლა
განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ატვირთვა *
დამატებითი ფაილის ატვირთვა
სამუშაო გამოცდილება

დაწყება დასრულება დაწესებულება/უწყება თანამდებობა უფლება-მოვალეობები წამოსვლის მიზეზი წაშლა
სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ატვირთვა
დამატებითი ფაილის ატვირთვა
ტრეინინგები და მიღწევები

გაცემის წელი/თვე/რიცხვი ტრეინინგის/სემინარის/სასწავლო კურსის თემა წაშლა
ტრეინინგების და მიღწევების დამადასტურებელი დოკუმენტის ატვირთვა
დამატებითი ფაილის ატვირთვა
უცხო ენები

ენა წერითი უნარები მეტყველაბა წაშლა
რეკომენდატორები

სახელი გვარი სამსახური თანამდებობა ტელეფონი წაშლა
სამოტივაციო წერილი *