; შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური -

სსსსსს-0100საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურითეიმურაზ მღებრიშვილისამსახურის უფროსის პირველი მოადგილესახანძრო-სამაშველო ძალების დეპარტამენტისაზოგადოებასთან ურთიერთობისსამმართველო იურიდიული სამმართველოსსიპ - სახელმწიფო რესურსებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტოზედამხედველობის დეპარტამენტისაფინანსო უზრუნველყოფისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტიადმინისტრაციის სამმართველომონიტორინგის დეპარტამენტიადამიანური რესურსებისმართვის სამმართველოსაერთაშორისო ურთიერთობებისსამმართველოსტრატეგიული დაგეგმვის და ტექნოლოგიური განვითარების დეპარტაენტისამოქალაქო უსაფრთხოებისდეპარტამენტი