; შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური -