საგანგებო სიტუაციების სტატისტიკური მონაცემები საქართველო

სპეც. დავალებები

ხანძრები, აფეთქებები, აფეთქების საფრთხეები

ბუნებრივი ხასიათის საგანგებო სიტუაცია

სამაშველო მოქმედება


საგანგებო სიტუაციების სტატისტიკური მონაცემები რეგიონი

აფხაზეთი 0
აჭარა 5958
გურია 1583
იმერეთი 7323
თბილისი 34997
კახეთი 4701
მცხეთა-მთიანეთი 2598
რაჯა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი 696
სამეგროლო-ზემო სვანეთი 3024
სამცხე-ჯავახეთი 3380
ცხინვალის რეგიონი 0
ქვემო ქართლი 4789
შიდა ქართლი 3120

  • სამაშველო მოქმედება
  • ხანძრები, აფეთქებები, აფეთქების საფრთხეები
  • ბუნებრივი ხასიათის საგანგებო სიტუაცია
  • სპეც . დავალება

რეაგირებული ინციენტების რაოდენობა

64301