საგანგებო სიტუაციების სტატისტიკური მონაცემები საქართველო

სპეც. დავალებები

ხანძრები, აფეთქებები, აფეთქების საფრთხეები

ბუნებრივი ხასიათის საგანგებო სიტუაცია

სამაშველო მოქმედება


საგანგებო სიტუაციების სტატისტიკური მონაცემები რეგიონი

აფხაზეთი 0
აჭარა 1
გურია 1
იმერეთი 1
თბილისი 1
კახეთი 0
მცხეთა-მთიანეთი 0
რაჯა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი 0
სამეგროლო-ზემო სვანეთი 0
სამცხე-ჯავახეთი 0
ცხინვალის რეგიონი 0
ქვემო ქართლი 0
შიდა ქართლი 0

  • სამაშველო მოქმედება
  • ხანძრები, აფეთქებები, აფეთქების საფრთხეები
  • ბუნებრივი ხასიათის საგანგებო სიტუაცია
  • სპეც . დავალება

რეაგირებული ინციენტების რაოდენობა

4