შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური


საგანგებო სიტუაციების სტატისტიკური მონაცემები საქართველო

სპეც. დავალებები

ხანძრები/წაკიდებები

სამაშველო მოქმედება


სახანძრო-სამაშველო ოპერაციები რეგიონის მიხედვით რეგიონი

აფხაზეთი 0
აჭარა 6930
გურია 1732
იმერეთი 5911
თბილისი 31758
კახეთი 3869
მცხეთა-მთიანეთი 2706
რაჯა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი 891
სამეგროლო-ზემო სვანეთი 3744
სამცხე-ჯავახეთი 3512
ცხინვალის რეგიონი 0
ქვემო ქართლი 5393
შიდა ქართლი 3423

  • სამაშველო მოქმედება
  • ხანძრები/წაკიდებები
  • სპეც . დავალება

რეაგირებული ინციენტების რაოდენობა

75566