შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური


საგანგებო სიტუაციების სტატისტიკური მონაცემები საქართველო

სპეც. დავალებები

ხანძრები/წაკიდებები

სამაშველო მოქმედება


სახანძრო-სამაშველო ოპერაციები რეგიონის მიხედვით რეგიონი

აფხაზეთი 0
აჭარა 7844
გურია 2885
იმერეთი 9542
თბილისი 30066
კახეთი 3647
მცხეთა-მთიანეთი 2558
რაჯა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი 1028
სამეგროლო-ზემო სვანეთი 4120
სამცხე-ჯავახეთი 2518
ცხინვალის რეგიონი 0
ქვემო ქართლი 5244
შიდა ქართლი 3169

  • სამაშველო მოქმედება
  • ხანძრები/წაკიდებები
  • სპეც . დავალება

რეაგირებული ინციენტების რაოდენობა

79283