; შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური -

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური