შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური


საგანგებო სიტუაციების სტატისტიკური მონაცემები საქართველო

სპეც. დავალებები

ხანძრები/წაკიდებები

სამაშველო მოქმედება


სახანძრო-სამაშველო ოპერაციები რეგიონის მიხედვით რეგიონი

აფხაზეთი 0
აჭარა 7592
გურია 2072
იმერეთი 4897
თბილისი 30003
კახეთი 3274
მცხეთა-მთიანეთი 2101
რაჯა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი 876
სამეგროლო-ზემო სვანეთი 3469
სამცხე-ჯავახეთი 2145
ცხინვალის რეგიონი 0
ქვემო ქართლი 4367
შიდა ქართლი 2603

  • სამაშველო მოქმედება
  • ხანძრები/წაკიდებები
  • სპეც . დავალება

რეაგირებული ინციენტების რაოდენობა

68566