შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური


საგანგებო სიტუაციების სტატისტიკური მონაცემები საქართველო

სპეც. დავალებები

ხანძრები/წაკიდებები

სამაშველო მოქმედება


სახანძრო-სამაშველო ოპერაციები რეგიონის მიხედვით რეგიონი

აფხაზეთი 0
აჭარა 5215
გურია 1359
იმერეთი 4460
თბილისი 23893
კახეთი 3308
მცხეთა-მთიანეთი 2358
რაჯა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი 739
სამეგროლო-ზემო სვანეთი 3028
სამცხე-ჯავახეთი 3174
ცხინვალის რეგიონი 0
ქვემო ქართლი 4346
შიდა ქართლი 2770

  • სამაშველო მოქმედება
  • ხანძრები/წაკიდებები
  • სპეც . დავალება

რეაგირებული ინციენტების რაოდენობა

59154